Falorni

Oatmeal Woven Leather Tote

Falorni
Tuscany // Italy

$1,450

Oatmeal Woven Leather Tote
Oatmeal Woven Leather Tote
Oatmeal Woven Leather Tote

Rosa Woven Leather Tote

Falorni
Tuscany // Italy

$1,395

Rosa Woven Leather Tote
Rosa Woven Leather Tote
Rosa Woven Leather Tote

Woven Linen and Leather Bag

Falorni
Tuscany // Italy

$895

Woven Linen and Leather Bag
Woven Linen and Leather Bag
Woven Linen and Leather Bag

Large Textured Bag

Falorni
Tuscany // Italy

$1,550

Large Textured Bag
Large Textured Bag
Large Textured Bag

Anthracite Shoulder Bag

Falorni
Tuscany // Italy

$850

Anthracite Shoulder Bag
Anthracite Shoulder Bag

White Embellished Shoulder Bag

Falorni
Tuscany // Italy

$995

White Embellished Shoulder Bag
White Embellished Shoulder Bag
White Embellished Shoulder Bag
White Embellished Shoulder Bag