Necklaces

Twisted Chain

Aysha Bilgrami
Bogotá // Colombia

$180

Twisted Chain
Twisted Chain

Kutij Chain

Aysha Bilgrami
Bogotá // Colombia

$250

Kutij Chain
Kutij Chain
Kutij Chain

Peque Chain

Aysha Bilgrami
Bogotá // Colombia

$150

Peque Chain
Peque Chain
Peque Chain

Totona Chain

Aysha Bilgrami
Bogotá // Colombia

$195

Totona Chain
Totona Chain
Totona Chain

Silver with White Diamonds "Pearl" Pendant

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$595

Silver with White Diamonds "Pearl" Pendant
Silver with White Diamonds "Pearl" Pendant

Eden Snake Pendant with Rubies

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$875

Eden Snake Pendant with Rubies
Eden Snake Pendant with Rubies
Eden Snake Pendant with Rubies

Silver “Pearl” Pendant

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$375

Silver “Pearl” Pendant
Silver “Pearl” Pendant

Tahitian Pearl Pendant Necklace

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$395

Tahitian Pearl Pendant Necklace - Lesetta
Tahitian Pearl Pendant Necklace - Lesetta

Silver and Black Diamond "Pearl" Necklace

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$425

Silver and Black Diamond "Pearl" Necklace - Lesetta
Silver and Black Diamond "Pearl" Necklace - Lesetta
Silver and Black Diamond "Pearl" Necklace - Lesetta

Coral Pendant

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$350

Coral Pendant - Lesetta
Coral Pendant - Lesetta

Silver and Black Diamond Drop Pendant

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy More styles available

$550

Silver and Black Diamond Drop Pendant - Lesetta
Silver and Black Diamond Drop Pendant - Lesetta
Silver and Black Diamond Drop Pendant - Lesetta

Rose Gold Moon Pendant with White Diamond

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$1,175

Rose Gold Moon Pendant with White Diamond - Lesetta
Rose Gold Moon Pendant with White Diamond - Lesetta

Silver Moon Pendant with Black Diamond

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy

$395

Silver Moon Pendant with Black Diamond - Lesetta
Silver Moon Pendant with Black Diamond - Lesetta

Wood & Leather Necklace

Simona Tagliaferri
San Marino & Tuscany // Italy More styles available

$450

Wood & Leather Necklace - Lesetta
Wood & Leather Necklace - Lesetta
Wood & Leather Necklace - Lesetta

Cracked Pendant

Cecilia Ribeiro
Porto // Portugal

$270

Cracked Pendant
Cracked Pendant

Calcada Pendant Necklace

Mater
Porto // Portugal More styles available

$180

Calcada Pendant Necklace - Lesetta
Calcada Pendant Necklace - Lesetta
Calcada Pendant Necklace