Sara Gunn

“Skin" Silver Semi-Circle Studs

Sara Gunn
London // UK

$195

“Skin" Silver Semi-Circle Studs
“Skin" Silver Semi-Circle Studs

“Skin” Silver Semi-Circle Studs in Gold Plate

Sara Gunn
London // UK

$250

“Skin” Silver Semi-Circle Studs in Gold Plate

“Skin" Silver Drop Earrings

Sara Gunn
London // UK

$140

“Skin" Silver Drop Earrings
“Skin" Silver Drop Earrings

Wide "Skin" Cuff in Silver Plated Brass

Sara Gunn
London // UK

$350

Wide "Skin" Cuff in Silver Plated Brass

Wide “Skin” Cuff in Gold Plated Brass

Sara Gunn
London // UK

$395

Wide “Skin” Cuff in Gold Plated Brass
Wide “Skin” Cuff in Gold Plated Brass

Slim “Skin” Cuff in Silver Plated Brass

Sara Gunn
London // UK

$295

Slim “Skin” Cuff in Silver Plated Brass
Slim “Skin” Cuff in Silver Plated Brass

Slim “Skin” Cuff in Gold Plated Brass

Sara Gunn
London // UK

$325

Slim “Skin” Cuff in Gold Plated Brass
Slim “Skin” Cuff in Gold Plated Brass